Bạc nhớ- Lotto ra theo Lotto

abe-money

Phần bạc nhớ này có hơi cũ chút nhưng vẫn tùy cơ ứng biến sử dụng được. ^^!

1. Có hôm nay 010 thì hôm sau ra 060. 898 và ngược lại ví dụ có 898 thì có 060 và 010 ra 060 cũng vậy khi nó ra đủ thì là hết cầu

2. Có  lotto 242 thì hôm sau có lotto 272
3. Có  lotto 272 thì hôm sau có lotto 787
4. Có  lotto 787 thì hôm sau có lotto 484
5. Có  lotto 484 thì hôm sau hay có lotto 464 và 050
6. Có  lotto 363 thì hôm sau có lotto 383
7. Có  lotto 383 thì hôm sau có lotto 767
8. Có  lotto 545 thì hôm sau có lotto 565
9. Có  lotto 565 thì hôm sau có lotto 595
10. Có  lotto 747 thì hôm sau có lotto 797
11. Có  lotto 797 thì hôm sau có lotto 737 và ngược lại
12. Có  lotto 232 hôm sau có lotto 343
13. Có  lotto 141 thì hôm sau có lotto 161, 181 và ngược lại có 181 thì ra 141.161
14. Có  lotto 575 thì hôm sau có lotto 585
15. Có  lotto 17 thì hôm sau ra 272
16. Có  lotto 696 thì hôm sau ra 71 và ngược lại có 71 thì ra 696
17. Có  lotto 050 thì hôm sau ra 262 và ngược lại
18. Có  lotto 02 thì hôm sau ra Lotto 121
19. 17  nằm ở  G7 hôm sau hay ra 85
20. Khi bộ cuối của giải 6 có dạng 373 -[737] cộng thêm con 37 nằm ở giải 7 [ ưu tiên là nằm ở bộ đầu ] thì khả năng rơi lại 37 cho ngày hôm sau là khá cao
21. Nếu lotto ra 00 thì hôm sau ra lại lotto 10. Lotto ra 11 thì hôm sau ra lại lotto 01.
22. Nếu lotto ra cả cặp 060 thì ngày hôm sau sẽ rơi lại 1 con
23. Nếu lotto ra 51 thì hôm sau sẽ ra con 15 hoặc sẽ trả lại cả cặp. Ngược lại không đúng
24. Nếu lotto ra cả cặp 050 hoặc hôm trước có 1 con thì hôm sau sẽ trả lại 1 con.
25. Nếu lotto ra cả cặp 020 hoặc hôm trước có 1 con thì hôm sau sẽ có 99 và ngược lại
hôm trước có lotto 75 thì hôm sau có 57, ngược lại thì không đúng.
26. Nếu lotto đầu 7 hoặc lotto đít 3 mà câm thì hôm sau sẽ có Lotto 73
27. Hôm trước có lotto 97 thì hôm sau sẽ có Lotto 373
28. Lotto 97 thường ra vào T5 và T7
29. Lotto 898 thường hay ra các ngày Thứ 7 và CN.
30. Lotto 33 thường ra vào 1 trong các ngày T7, CN,T2,T3
31. Lotto 56 thường ra các ngày thứ 5, CN.
32. Lotto 66 thường ra vào 1 trong các ngày T4,T5,T6.
33. Hôm trước có lotto 66 hôm sau thường ra lại 66.
34. Hôm trước có lotto 18,81 ở giải nhất thì hôm sau có lotto 97, 99 và ngược lại
35. Hôm trước có lotto 45 thì hôm sau có lotto 595 or 09
36. Lotto 58 mà ra thì 3 hôm sau sẽ có lotto 63.
37. Lotto 68 hôm sau sẽ trả lại lotto 86

00 ra đánh 99, 99>>>22, 22>>>00
02 ra nuôi 22
49 ra nuôi 23
76 ra nuôi 47
53 ra nuôi 00
66 ra nuôi 00
13 ra nuôi 00
94 ra nuôi 34
08 ra nuôi 00
58 ra nuôi 63
ĐB 05 >>> nuôi 95
ĐB 29 nuôi 22
74 ra nuôi 92
29 ra nuôi 24
89 ra nuôi 92
99 ra nuôi 96
06 ra nuôi 09
77 ra nuôi 22
77 ra nuôi 88
24 ra nuôi 959
98 ra nuôi 01
78 ra nuôi 72

1. Các cặp lotto hay đi kèm với nhau:
373 đi kèm với 010. Nếu chỉ ra 1 cặp thì hôm sau đánh lại cặp kia xác suất ăn 90%.
25 or 52 di kèm với 22
76 đi kèm với 47
11 đi kèm với 44
66 đi kèm với 33
Nếu có lotto 77, 44 thì hôm sau đánh 55 hoặc cứ có 2 số thì đánh con còn lại
Nếu có lotto 49 thì hôm sau có lotto 23 sác xuất 90%

2. Nếu lotto ra 00 thì hôm sau ra lại lotto 10. Lotto ra 11 thì hôm sau ra lại lotto 01.
Nếu lotto ra cả cặp 060 thì ngày hôm sau sẽ rơi lại 1 con
Nếu lotto ra 51 thì hôm sau sẽ ra con 15 hoặc sẽ trả lại cả cặp, ngược lại k đúng
Nếu lotto ra cả cặp 050 hoặc hôm trước có 1 con thì hôm sau sẽ trả lại 1 con.
Nếu lotto ra cả cặp 020 hoặc hôm trước có 1 con thì hôm sau sẽ có 99 và ngược lại
hôm trc có lotto 75 thì hôm sau có 57, ngược lại thì không đúng.

3. Nếu lotto đầu 7 hoặc lotto đít 3 mà câm thì hôm sau sẽ có lotto 73

4. Hôm trước có lotto 97 thì hôm sau sẽ có lotto 373
lotto 97 thường ra vào T5 và T7
lotto 898 thường hay ra các ngày Thứ 7 và CN.
lotto 33 thường ra vào 1 trong các ngày T7, CN, T2, T3
lotto 56 thường ra các ngày thứ 5, CN.
lotto 66 thường ra vào 1 trong các ngày T4,T5,T6.
Hôm trước có lotto 66 hôm sau thường ra lại 66.

5. Hôm trước có lotto 18, 81 ở giải nhất thì hôm sau có lotto 97, 99 và ngược lại
Hôm trước có lotto 45 thì hôm sau có lotto 595 or 09
lotto 58 mà ra thì 3 hôm sau sẽ có lotto 63.
lotto 68 hôm sau sẽ trả lại lotto 86

6. ĐB về 05 thì hôm sau, hoặc hôm sau nữa sẽ có lotto 95
ĐB về 29 hôm sau sẽ có lotto 22 và ngược lại
ĐB tổng 9 hay ra lại tổng 5, Tổng 10 hay trả lại tổng 1, tổng 6 hay trả lại tổng 8….

(Sưu tầm)